Jing Zhang
520.00% Raised
$520.00 donated of $100.00 goal
10 Donors
Thank you for our donors !
 1. Ji Li Sun

  $20.00
 2. Daniel & Mei Rak

  $20.00
 3. Glenn & Cici Victory

  $20.00
 4. Sister Caritas

  $10.00
 5. dominick marre

  $250.00
 6. Laura Chu

  $20.00
 7. Glenn & Cici Victory

  $20.00
 8. Saint Rocco

  $100.00
 9. Paul Wong

  $20.00
 10. Lucy Liu

  $10.00
 11. Mona Shiu

  $20.00
 12. An Fei Hsieh

  $10.00